Fonaments d'Àlgebres de Boole

Propietats generals. Àlgebra de Boole binària: funcions, formes canòniques, mapes de Karnaugh, simplificació per Quine-McCluskey.