Material de cursos anteriors

Pràctiques i documentació utilitzades durant el curs 11/12.
Pràctiques

Pràctiques de l'assignatura de Circuits i Sistemes Lineals

Material de suport

Material de suport per a l'assignatura de circuits i sistemes lineals.