Pràctiques

Enunciats de les pràctiques del curs.
Pràctica 2: Simulació

En aquesta pràctica agafarem agilitat en l'utilització d'una eina de simulació de circuits electrònics: el QUCS.