Gestió de documentació

Pràctica sobre gestió i generació de documentació tècnica mitjançant Sphinx.

Objectius

  • Conèixer els aspectes més problemàtics de la gestió de documentació tècnica i, específicament del programari.
  • Aprendre a usar Sphinx per generar i mantenir la documentació associada a un projecte de programari.

Material

Lliurables

Cal lliurar

  • Tarfile de la documentació dels mòduls "terme" i "ct",  del projecte de curs d'INF. Aquesta documentació ha de tenir:
  1. Una descripció del projecte i dels seus mòduls.
  2. Una descripció de cada mòdul. A tal efecte cal documentar correctament el mòdul usant la sintaxi reST i després incorporar de forma automàtica aquesta documentació usant les construccions necessàries de Sphinx.

Es valorarà

  • L'organització i claredat de la documentació.
  • La correcció de redacció, sintàctica i ortogràfica.
  • Que la documentació estigui escrita en anglès (tot i no ser obligatori)

Referències

L'escriptura de documentació tècnica no deixa de ser un tipus de redacció que, com a tal, està relacionada amb la tècnica de la redacció de documents en general. En aquest àmbit les següents referències poden ser interessants: