Gestió de la memòria. Part 1

Transparències sobre el tema de gestió de la memòria. Primera part.