Pràctica 1. Regulació d’una bola amb levitació aerodinàmica

Pràctica que permet introduir-nos en el camp de l'enginyeria de control