Bifurcacions segons flags

Bifurcacions en funció que els valors tinguin signe o no. Comparacions (igualtat, major, menor).

text/plain flags-operacions-suma-resta.txt — 1.6 KB

Continguts del fitxer

	   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
	    OPERACIONS DE COMPARACIÓ AMB O SENSE SIGNE
	   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      Sense signe Amb signe 
──────────────────────────────────
 ra > rb  CP rb, ra  CP rb, ra 
      BRLO etq   BRLT etq 
──────────────────────────────────
 ra >= rb CP ra, rb  CP ra, rb 
      BRSH etq   BRGE etq 
──────────────────────────────────
 ra < rb  CP ra, rb  CP ra, rb 
      BRLO etq   BRLT etq 
──────────────────────────────────
 ra <= rb CP rb, ra  CP rb, ra 
      BRSH etq   BRGE etq 
──────────────────────────────────
 ra = rb  CP ra, rb  CP ra, rb 
      BREQ etq   BREQ etq 
──────────────────────────────────
 ra = k  CPI ra, k  CPI ra, k 
      BREQ etq   BREQ etq 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━