Anàlisi de circuits amb Octave. Circuits dinàmics

En aquest document expliquem com podem ajudar-nos amb Octave per analitzar circuits dinàmics