Equivalència comandes gestió de xarxa

Aquest document és una equivalència entre les antigues comandes per gestió de xarxa (ifconfig, route, arp, ...) i les modernes basades en la comanda ip.