Pràctiques

Pràctica 1

Shift registers and resistors deliver multiphase sine waves

Pràctica 3

El Comparador amb histèresi. Construcció d'un detector d'interrupció de llum. L'LDR.

Pràctica 4

El mesclador d’àudio. Alimentació asimètrica i node de referència virtual

Pràctica 5

Condicionament de senyals. Condicionament de la sortida analogica d'un sensor de temperatura

Pràctica 6

Oscil·lador d'ona quadrada. Un circuit per generar el clock.