Pràctiques

Arxius de test DTMF

Arxius d'àudio per a testejar el funcionament del detector de tons DTMF. Cal afegir una contínua de 2.5V per a l'Arduino i de 1.65 V per a la FPGA.

FPGA I (PLL i ADC)

Arxiu inicial amb la generació dels clocks necessaris i el conversor AD funcionant. Project>Restore Archived Project>DTMF_v0.qar

FPGA II (Goertzel)

Primera versió del bloc que implementa l'algorisme de Goertzel. Es pot verificar el funcionament d'aquest arxiu per a 697Hz. Project>Restore Archived Project>DTMF_v1.qar