Novetats 2022

GHDL (error shared libraries)

Alguns dels que useu Ubuntu 20.04 en intentar executar la comanda ghdl obteniu l'error <<ghdl: error while loading shared libraries: libgnarl-7.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory>>

Aquest mateix error apareixia en l'escriptori virtual Ubuntu 20.04. Des de serveis informàtics de l'EPSEM ho han resolt fent el següent:

sudo apt install libgnat-7

i instal·lant el ghdl de la següent manera:

git clone https://github.com/ghdl/ghdl
cd ghdl
./configure --prefix=/usr/local
make
sudo make install

Ara, en l'escriptori virtual es pot executar el ghdl sense problemes. Us passo uns enllaços de com usar els escriptoris virtuals:

Per accedir via VPN:

Penseu que són escriptoris volàtils, per tant, quan es reinicia la màquina virtual, s'esborra tot.

GHDL (error NUMERIC_STD)

A més, alguns esteu experimentant problemes (versions Ubuntu 20.04) en fer el testbench de l'arxiu average_tb.vhd (ghdl -r ...) però no en el testbench de l'arxiu full_adder_tb.vhd.

La causa es troba en les operacions aritmètiques, per exemple la suma, del tipus signed.

Trobareu un warning com <<../../src/openieee/numeric_std-body.v93:435:9:@0ms:(assertion warning): NUMERIC_STD."+": non logical value detected>>

que acaba amb un error.

Proveu a fer la instal·lació del paquet i del ghdl que s'indica en el pas anterior. Si no us en sortiu, haureu d'usar l'escriptori virtual o bé una versió d'Ubuntu com la 18.04.

Quartus (II web edition no disponible)

Des de finals del 2021 la versió de Quartus II web edition ja no es troba disponible per baixar des de la pàgina oficial d'Intel, des d'on ofereixen com a alternativa el Quartus Prime Lite Edition que us podeu baixar de https://www.intel.es/content/www/es/es/software/programmable/quartus-prime/download.html i que trobareu en els escriptoris virtuals.

Tot i això, en els laboratoris i per a la realització de les pràctiques usarem el Quartus II web edition versió 15.0, que és la versió que teniu instal·lada al laboratori.