Material de suport

Aquí hi trobareu material de suport variat per a l'assignatura de Sistemes Digitals
numeric_std.vhd

La llibreria IEEE numeric_std. Útil per mirar els tipus sobre els que operen els operadors aritmètics. Per exemple, l'operador suma: function "+" (L, R: UNSIGNED) return UNSIGNED; ... function "+" (L: SIGNED; R: INTEGER) return SIGNED;

GHDL per Ubuntu

A partir d'Ubuntu 12.04 el GHDL ha estat eliminat dels repositoris oficials, però, podeu trobar el paquet aquí (Compatible, actualment, només fins a Ubuntu 14.04). Sembla ser que va ser eliminat de Debian, que és d'on beu Ubuntu, per raons que es desconeixen. Aparentment sols calia fer algun canvi menor (link on explica un xic les causes https://mail.gna.org/public/ghdl-discuss/2012-05/msg00005.html) Per altres sistemes operatius o per baixar-se el codi font del programa podeu entrar aquí: https://github.com/tgingold/ghdl/releases/tag/v0.33