Presentació

Informació general de l'assignatura

Objectius

 • Aprendre C
 • Aprendre a usar una toolchain de compilació.
 • Aprendre a treballar sobre plataformes sense sistema operatiu.
 • Prendre contacte amb la programació basada en interrupcions. Accions temporitzades.
 • Aprendre a usar el llenguatge C en contextos de baix nivell

Organització

 • Dues parts diferenciades:
  • Llenguatge C: curta i intensa
  • Aprofundiment en el toolchain
 • Un pràctica complexa incremental

Bibliografia

 • Apunts de l'assignatura (contenen moltes referències)
 • Kernighan; Dennis Ritchie (March 1988). The C Programming Language (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 0-13-110362-8.
 • Enunciats de pràctiques (contenen moltes referències)

Avaluació

 • Pràctiques 50%
 • Controls     25%
 • Final            25%