PBN: Transparències

Make (part 1)

Introducció al problema de la construcció de projectes i make.