Material teòric

Aplicacions a Internet

Transparències Aplicacions a Internet. Associades al llibre "Computer Networking" 8ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

Seguretat a Internet

Transparències de seguretat. Associades al llibre "Computer Networking" 8ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

SystemD

Gestió de serveis amb SystemD

Web

Referències a contingut Web