Calendari

Calendari Curs Aplicacions i Serveis a Internet
NSetmanaTeoriaLaboratori
1
Intro Virtualització de màquines i xarxa
2
DNS Virtualització de màquines i xarxa
3
DNS Sockets
4
Correu Sockets
5
Correu DNS
6
Web Servei Correu (pròpia màquina)
7
Web Servei Correu (Internet)
8
p2p Llenguatges web (HTML, javascript, ...)
9

Seguiment treball Servidor Web Apache
10
Seguretat Servidor Web CGI (python)
11
Seguretat Servidor Web python
12
Seguretat Seguiment treball
13
Seguretat Seguiment treball
14
Seguretat Publicació treball
15
Gestió de Xarxa Presentació treball / GPG