Esteu aquí: Inici Assignatures Programació Concurrent i en Temps Real Pràctiques logger.erl

logger.erl

logger1.erl — Erlang source code, 180 bytes

Continguts del fitxer

-module(logger1).
-export([reb/0]).
reb()->
    receive
		kill->ok;
	{pos,H} -> 
	    io:format("possició: ~p\n",[H]),
	    reb();
	M-> io:format("~p\n",[M]),
	    reb()
    end.