botiga.erl

text/x-erlang botiga.erl — 1 KB

Continguts del fitxer

-module (botiga).
-export ([cost/1, total/1]).
cost(taronges ) -> 5;
cost(diaris ) -> 8;
cost(pomes ) -> 2;
cost(prssecs ) -> 9;
cost(llet) -> 7.

total([{Que, N}|T]) -> botiga:cost(Que) * N + total(T);
total([]) -> 0.