Guia del curs

Descripció general

Aquesta assignatura es la suma d'un conjunt de tallers sobre diferents temes que formen en aspectes instrumentals importants pel perfil en Sistemes TIC.  Cada taller és independent dels altres i el progrés dins de cada taller s'avalua per separat.

Enguany els tallers que s'oferiran són:

  • Taller «TIC i sostenibilitat», en que es treballarà el paper de les TICs i el desenvolupament sostenible.
  • Taller «comunicació oral», amb l'objectiu de donar eines i recursos per aconseguir millorar la comunicació oral.
  • Taller «Instrumentació», amb l'objectiu de conèixer i perfeccionar el treball amb els principals instruments d'un laboratori d'electrònica.
  • Taller «Unix», amb l'objectiu d'adquirir les habilitats necessàries per a usar i treure profit del sistema operatiu UNIX, que és el sistema operatiu base emprat a la titulació.
  • Taller «LaTeX», per conèixer i desenvolupar habilitats bàsiques per treballar amb el sistema d'edició de documents LaTeX àmpliament usat en la comunitat tècnica i científica.

L'assignatura està impartida per els professors:

Pere Busquets, Helena Cadevall, Sebastià Vila i Rosa Giralt.

Avaluació

La qualificació final de l'assignatura s'obté de les qualificacions dels diferents tallers. Les activitats opcionals, podran meritar punts extres en la nota final. Si Tx és la nota del taller x, i C els punts extres de les activitats opcionals, aleshores la nota final és computa com:


N = min(10, (0,20 Ti + 0,25 Tu + 0,15 Tco + 0,15 Tl + 0,25 Ts) + C)


Notes:

  • No hi haurà examen final, l'avaluació serà continuada i es basarà exclusivament en les qualificacions obtingudes per a cada taller.
  • Algunes activitats poden exigir una presentació pública dels continguts.
  • Les activitats no realitzades s'avaluen com a NP i un valor de 0.