Laboratori

Pràctica 4

Modulació AM: utilització d'un canal d'ultrasons

Arxius de veu amb modulació SSB o DSB

En el canal 1 hi ha un senyal (sinus d'1 kHz o veu) amb modulació SSB o DSB usant portadora de 13 kHz. En el canal 2 hi ha un senyal sinusoïdal de 9 kHz per a fer de clock.