IU. Calendari

N Setmana Teoria Laboratori
1 Introducció P1.1 HTML
2 T1. Usabilitat P1.2 CSS
3 T2. Aprenentatge P1.3 CSS Adaptatiu
4 T3. Visibilitat P1.4 JS
5 T4. Eficiència P1.5 Plantilles
6 T5. Seguretat Dubtes P1
7 1r puntuable P2.1 Backend
8 T6. Arquitectura P2.2 Formularis
9 T7. Web API P2.3 Ajax
10 T8. Accessibilitat P2.4 Cookies/WebStorage
11 T9. Internacionalització Dubtes P2
12 T10. Testing P3.1 Mòbil
13 T11. Vulnerabilitats P3.2 PWA/notificacions push
14 2n puntuable P3.3 SSE
15 Sessió de debat Dubtes P3