Transparències

Transparències de l'assignatura. Basades en "The Art of Systems Architecting" de Mark W. Maier i Eberhardt Rechtin, CRC Press