Fiabilitat

Documents relacionats amb la fiabilitat de components i equips electrònics
L'estàndard Mil-Std-217

L'estàndard Mil-Std-217 permet calcular la fiabilitat de components electrònics. Permet esbrinar quin és el nombre esperat de fallades de diversos components (condensadors, cristalls de quars, transistors, ...)