Com funciona el meu correu UPC?

La teva bústia de correu UPC. Quina és? Com s'hi accedeix? Com es pot redirecionar?

El correu UPC

En el moment en què et matricules a la UPC com a estudiant se t'activen diversos serveis informàtics. Alguns es gestionen des del CCEPSEM i altres des de UPCnet. Un d'aquests serveis és el correu electrònic, que es gestiona des d'UPCnet. Aquest servei et permet:

  • Ser el propietari d'una adreça de correu del tipus nom_usuari@estudiant.upc.edu mentre s'estigui matriculat com estudiant a la UPC.
  • Disposar d'una bústia de correu amb una capacitat màxima de 50Mb amb protecció anti-spam i anti-virus.
  • Llegir el correu usant els clients de correu habituals i també a través de web.
  • Enviar correus usant els enrutadors de la UPC.

Però, per sobre de tot, aquesta adreça és fonamental atès que és el medi oficial per comunicar-se amb vosaltres des de la UPC (institució, administració, professorat, etc.). Per tant és molt important configurar-lo correctament i llegir-lo sovint.

Quina és la meva adreça exactament?

És el mateix nom d'usuari que feu servir per accedir als serveis UPC com ara Atenea seguida de "@estudiant.upc.edu". Per exemple, si com a nom d'usuari UPC teniu "olga.recasens",  la vostra adreça oficial de correu UPC serà "olga.recasens@estudiant.upc.edu".

Com puc llegir el correu de la meva bústia UPC?

Tens tres possibilitats. Cadascuna té les seves avantatges i inconvenients. Fes servir la que et sigui més còmoda. Sempre que vulguis pots canviar d'una a altra modalitat.

Vull llegir el meu correu UPC via web

Pots llegir el teu correu UPC des de qualsevoll lloc del món amb un navegador i connexió a internet usant un servei tipus webmail, similar a com ho fas desde gmal. Simplement conecta't amb un navegador a l'URL http://ek2.upc.edu, identifica't i podràs llegir i enviar correu usant el servei UPC.

Vull llegir el meu correu UPC des d'un client

Un client de correu és una aplicació específica per a gestionar correus (llegir, escriure, classificar, etc.). Llegir el correu des d'un client és molt més còmode i amable que fer-ho des d'un navegador web. Alguns clients coneguts són:  Mozilla Thinderbird, Evolution o Outlook.

Per configurar aquests clients heu de fer servir aquestes dades:

Paràmetre de configuracióValor que ha de tenir
Servidor correu entrant ek2.upc.edu
Protocol recepció
IMAP
Servidor correu sortint correu.upc.es
Protocol sortida SMTP
Usuari/password El vostre a la UPC (nom.cognom)

Jo ja faig servir una altra bústia de correu...

Si habitualment llegeixes d'una altra bústia de correu (gmail, etc) i no vols llegir d'altres llocs, llavors el més còmode és que et redireccionis el correu de la teva bústia UPC cap a la teva bústia habitual. Per fer això només cal que usis aquest formulari. La redirecció no és immediata i triga algunes hores en produïr-se. Si redirecciones el correu, la UPC no es queda còpia dels teus correus i passen a ser responsabilitat de la teva bústia personal.