Esteu aquí: Inici Assignatures Tecnologies Complementàries 1 Comunicació eficaç oral i escrita Preparació d'una exposició oral

Preparació d'una exposició oral

Algunes idees i informacions útils per preparar presentacions orals.

Què és una presentació oral?

Una presentació oral és una demostració pública de:

 • els resultats d'un projecte
 • una proposta d'objectius
 • un resultat de recerca o producte científic, comercial,..

Aspectes a tenir en compte a l'hora i preparar una presentació:

 • El desenvolupament de la presentació
 • Recursos que pode ajudar qui la fa a fer-la més comprensible

 

Com preparar una presentació?

Cal seguir els passos següents:

 1. Valorar primerament les respostes a les preguntes següents: (dedicació: 30% del temps)
  • Què hem de presentar?
  • A qui li hem de presentar?
  • De quant temps disposem per fer la presentació?
  • On serà la presentació?
  • De quins mitjans disposem?

  Amb les respostes, podem començar a plantejar-nos com s'enfoca la presentació i planificar la feina.

 2. Fer una cerca de la informació que necessitem per estructurar la presentació i decidir el suport a utilitzar (dedicació: 40% del temps)
 3. Preparar el material de suport: pòster, presentació, vídeo, .... (dedicació: 20% del temps)
  • És important saber el tipus d'auditori a qui s'adreça la presentació; això ajuda a triar l'estil i el to del llenguatge i el grau de formalitat de l'exposició.
  • Cal tenir un bon guió, una pauta que condueixi el discurs i dirigeixi les accions de qui fa la presentació, amb una estructura clara i ordenada.
 4. Cal assejar la presentació, en veu alta, les vegades que calgui per estar convençuts que ens agrada com queda (dedicació: 10% del temps)

Aquesta informació més detallada la podeu trobar a: Biblioteca i TIC de la UPF

Estructura d'una presentació oral

Una presentació oral a d'estar formada per:

 1. Introducció
  • Prendre contacte amb l'auditori
  • Introduir continguts
  • Presentar el tema principal i les idees més rellevants
 2. Desenvolupament
  • Conté la informació a comunicar.
 3. Conclusions
  • Situar el públic en els paràmetres inicials, en els propòsits plantejats en la introducció i que s'han desenvolupat al llarg de la presentació
  • Resumir els punts claus
  • És recomanable agrair l'assistència als participants

En una presentació oral el suport visual és molt important. Entre els suports més habituals hi ha la pissarra,  el retroprojector, les diapositives, el vídeo, ...Actualment podem accedir a programes informàtics, com ara el Power Point, OpenOffice.org Impress, .. , que permeten elaborar transparències per ser projectades amb el retroprojector en connexió amb l'ordinador

Les transparències

En la pàgina web de servei Lingüístic de la UOC, hi ha una descripció del que ha de contenir una transparència i com s'ha d'estructura el conjunt de transparències que donen suport a una presentació oral. També hi trobareu els criteris lingüístics, tipogràfics i formals a tenir presents a l'hora de preparar-les.