Pràctiques 2021

P1

Enunciat de la pràctica 1

Proxy

Programa pont entre un origen i un destí

wxenv

Mòdul d'inicialització del sistema de widgets wx

P5

Enunciat de la pràctica 5

sporta.erl

Ull. Observeu el comentari que hi ha a la línia 75 de codi