Esteu aquí: Inici Assignatures Programació Concurrent i en Temps Real Erlang: Exemples figuraGeo.erl

figuraGeo.erl

figuraGeo.erl — Erlang source code, 127 bytes

Continguts del fitxer

-module(figuraGeo).
-export([area/1]).
area({rectangle, Amplada, Ht}) -> Amplada * Ht;
area({cercle, R}) -> 3.14159 * R * R.