exemple.txt

Exercicis de teoria setmana 2
=============================

:Author: Jaume Molins Perepons
:Grup: 11
:Date: 23-set-2009


EOT 1.1
-------

Escriviu un bocí de codi que calculi la suma de dos enters i n'escrigui
el resultat per la pantalla::

print 3 + 5

EOT 1.2
-------

Expliqueu algunes característiques importants de les variables.

Les variables són contenidors de valors tals que:

* S'indentifiquen amb un nom únic que anomenem *identificador*.
* El valor que contenen pot modificar-se amb l'operació d'assignació.