Bibliografia i referències

Material de referència per a l'assignatura

Sebastia Vila

Llibres i manuals

Sobre Python

Sobre altres eines de laboratori

Videos

Sites web

Xuletaris