Operacions

Pràctica amb nombres combinatoris, binomi de Newton, operacions i descomposició de permutacions